GDPR

Opgemaakt te Liedekerke
februari 2023

DUVILLE PHOTOGRAPHY
BE076 888 46 53

Privacy en konsoorten...

Beste bezoeker,

Europese geleerden hebben na lang nadenken onder andere beslist dat ik een pagina op mijn website moet plaatsen met een aantal openhartige bekentenissen, gewoontes en toekomstplannen.

Het gaat voornamelijk over "privacy", in Van Dale beschreven als "de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden = zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien".

Mailing

Als u op mijn mailinglijst staat, wil dit zeggen dat uw naam en e-mailadres ergens in een computer zit waar ik toegang toe heb. Mijn eigen geheugen is niet betrouwbaar genoeg om deze gegevens van buiten te leren, dus dat doe ik zeker niet. Anderzijds heb ik er geen idee van hoe lang die computer die gegevens kan onthouden, dus ga er van uit dat dat voor eeuwig en drie dagen is... Tenzij u onderaan op de mail op "unsubscribe" klikt. Dat is klaar en duidelijk Engels en betekent vrij vertaald: het heeft lang genoeg geduurd, ik wil niets meer van u horen, lezen of zien zonder dat ik er om vraag. Mocht dat bewuste woordje onleesbaar, onvindbaar of niet aanklikbaar zijn, dan mag u ook antwoorden op de mail met het verzoek of ik het nodige wil doen. In dat geval: bedankt voor de aandacht en het ga u goed...
Momenteel is dit alles nog niet van toepassing, maar ik dweep wel met de gedachte af en toe een nieuwsbrief uit te brengen.

Klanten

Mocht ik u kennen als "klant" dan heb ik een factuur voor u gemaakt en zit u met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer en mogelijk nog wat zaken in mijn persoonlijke computer. Ik probeer die gegevens nooit te wissen en hoop dat mijn computer op een goede dag zijn 'verstand' niet verliest. Tegen dat geheugenverlies bestaan elektronische medicijnen die we in het Nederlands "back-up" noemen. Die probeer ik naar beste godsvrucht en vermogen regelmatig te maken en te bewaren op plaatsen die ik nu eens lekker niet ga zeggen.

Foto's

Als bedrijf is het één van mijn voornaamste taken om foto's te maken. Die bewaar ik elektronisch op dezelfde manier, met uw naam mogelijk er bij. Ik probeer die nooit te wissen tenzij er op dat moment een goede reden voor is. Aangezien ik nog iemand ben die iemand op zijn woord gelooft, heb ik in het verleden zo goed als geen enkel document laten maken om gemaakte foto's te publiceren onder eender welke vorm. Iedereen is daarvan mondeling voldoende en duidelijk ingelicht en kon op dat moment zonder discussie de publicatie tegen houden. Mijn geheugen vergeet veel, maar afspraken met mensen, daarvoor heb ik een geheugen als een paard. Ik ga er nooit van uit dat stilzwijgen gelijk is met ja-zeggen, want er wordt altijd net zo lang over gepraat tot alles duidelijk is. Mocht iemand zijn foto niet meer willen zien staan op mijn website of sociale mediapagina's, dan mag u dat gewoon laten weten en dan verwijder ik die. De copyright wetgeving verbiedt het ongevraagd copiëren van mijn foto's. Mochten uw foto's dus ergens opduiken -waar zowel ik als u ze niet verwacht- dan is dit buiten mijn wil.

Beveiliging

Al deze gegevens probeer ik als een goede huisvader zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal door derden (dieven, hackers, oplichters, terroristen, gangsters en ander gespuis). Ik gebruik daarvoor zowel elektronische als mechanische middelen waarvan ik hoop dat ze voldoende bestand zijn tegen deze mensen. Mocht ik weet krijgen van een "inbraak" dan zal ik dit melden aan de politie en de Belgische privacycommissie (https://www.privacycommission.be).

Verspreiding

Uw gegevens verkoop ik nooit aan niemand. Immers is foto's verkopen mijn werk en dat hoop ik dan ook zoveel mogelijk te kunnen doen. Ik zal geen enkele foto verkopen aan personen of bedrijven waarvoor ze niet bestemd zijn. Soms maak ik foto's van personen in een tfp (Time For Portfolio) systeem en dat is juist bedoeld om zo ver mogelijk via alle middelen en kanalen deze foto's te verspreiden. Deze foto's kunnen mogelijk ook verkocht worden aan eender welke organisatie of persoon zonder verdere mededeling. Ze kunnen ook in publicaties gebruikt worden. Iedereen die op dat moment op die foto staat weet dat, of hoort dat te weten. De volledige uitleg met mijn interpretatie van dat systeem staat op deze website.

Wijzigingen

Mocht u het zaakje eens liever met uw eigen ogen zien dan kan u altijd een afspraak maken via een mailtje naar duville.photography@gmail.com of via een brief met de lijst van wat u van uw eigen gegevens wil zien, wissen of wijzigen. Dan gaan we dat netjes oplossen op een manier dat niemands gemoedsrust verstoord wordt.

Deze website

Mijn website maakt gebruik van niet-eetbare "cookies". Dit is een verzameling van elektronisch geschreven enen en nullen die de bedoeling hebben om dingen te onthouden op uw eigen computer waarvan u het vermoeden niet heeft dat ze nuttig kunnen zijn. Ook maak ik gebruik van een analyseprogramma om te weten naar wat er zoal gekeken wordt, maar ik kan onmogelijk zien wie dit doet. Spijtig, maar de techniek heeft zijn grenzen.

Toekomst

Mijn werkwijze zal in de toekomst waarschijnlijk niet wijzigen. Mocht dit wel het geval zijn, dan weet ik nu nog niet hoe en kan ik het dus onmogelijk al uitleggen. Met veel tegenzin maak ik een document op waarin onze mondelinge afspraken op papier gezet worden. Niet alles kan tot in de puntjes uitgeschreven worden; de 24 uren dat een dag telt, zouden dan immers niet meer volstaan. Het vertrouwen in mondelinge afspraken is voor mij dan ook meer waard dan een ellenlange tekst, bestemd voor eventuele latere professionele ruziemakers.

Begrijpbaarheid

Dan rest mij nog een verplichting u het volgende mee te delen: als iets in al dit bovenstaande proza niet duidelijk is, dan leg ik dit graag met handen en voeten uit tot u het wel moet begrijpen. U komt dan na afspraak langs, ik maak thee of koffie, en u brengt twee pateekes mee.

Slot ('t is bijna gedaan)

Ik heb heel wat opzoekingswerk gedaan en vooral dikwijls gezucht omdat veel elkaar tegenspreekt. Ik ben geen jurist en zal het ook nooit worden. Uit mijn opzoekingswerk heb ik drie dingen onthouden over hoe deze publicatie mag zijn: begrijpbaar, beknopt en met eigen woorden. Deze hele rimram schrijf ik nog eens over in enkele pagina's die ik nog wat aanvul met details. Die druk ik netjes af en sla er een nietje door. Ik doop dit bundeltje met de alleszeggende naam "Register" en leg het ergens in een kast zodat u en ander volk het na afspraak kan komen nalezen en van buiten leren.

Eerlijkheid en oprechtheid

Deze tekst is geschreven in alle eerlijkheid met de bedoeling dat u hem leest naar de geest die er van uitgaat. Hij is niet bestemd voor kommaneukerij en jacht op mogelijke fouten. Ik hoop dat ik hiermee voldoe aan de Europese GDPR-richtlijnen. Indien dit niet het geval is, dan mag eender wie die er meer verstand van heeft mij dat laten weten en mij bijsturen.


Bedankt voor uw gewaardeerde aandacht en mijn excuses voor de mogelijke (over)last.

Ik beloof u plechtig dat ik probeer om de andere pagina's op deze site een iets meer fotografisch, kunstzinnig of pedagogisch karakter te geven.

Bron/inspiratie:
Collega-fotograaf
Robert Biesemans

Laatst aangepast februari 2024

Goede afspraken maken tevreden klanten